No products in the cart.

Tag Archives: نیما یوشیج

مجموعه‌اشعار نیما یوشیج

مجموعه‌اشعار نیما یوشیج
بوی استخوان و کفن


پیام حیدرقزوینی

روزنامه شرق- شماره ۲۷۸۴

قریب به صد سال از سرودن «افسانه» می‌گذرد اما نیما هنوز چهره‌ای معاصر در شعر فارسی است و شاید حتی معاصرتر از تمام معاصران خود. از «افسانه» به‌بعد، تمام شارحان و پیروان نیما مهم‌ترین چهره‌های ادبیات معاصر ایران بوده‌اند و هر یک وجوهی از کار او را برجسته کرده‌اند و شاید ازاین‌روست که به‌راحتی نمی‌توان حرف تازه‌ای درباره شعر نیما زد- گرچه هنوز نقاط نادیده زیادی در میراث شعری او وجود دارد.
نیما چهره‌ای هنوز معاصر است نه‌فقط به این‌خاطر که او نقطه آغاز منطق شعری تازه‌ای در شعر فارسی است و یا نه‌فقط به‌ این‌خاطر که او زبان شعری را از قیدوبندهای بی‌جا آزاد کرده است. فراتر از این‌ها، شعر نیما نقطه گشایشی است که از پی آن امکان‌هایی تازه پیش‌روی ادبیات ایران قرار گرفته است. نوع نگاه نیما به شعر آغاز نوعی تفکر و اندیشه جدید در باب ادبیات و هنر در ایران است. نگاهی که هم برآمده از شناخت او از سنت ادبی فارسی است و هم نتیجه آگاهی از جریان‌های هنری و ادبی معاصر جهان. در نگاه نیما، شاعر معاصر کسی است که به‌جز شناخت ادبیات قدیم و جدید، از وضعیت تاریخی و اجتماعی خود هم شناخت داشته باشد. نیما برداشت و درکی مشخص از اجتماع و محیط زندگی خود داشت و به‌عبارتی دارای تحلیلی مشخص از وضعیت اطرافش بود. او معتقد بود که «در هنر من سرگذشت ملت من حس می‌شود» و این همان ویژگی‌ است که در شعر چند چهره شاخص شعر معاصر فارسی که از پیروان نیما بودند هم دیده می‌شود. نیما معاصر عصر خودش بود و این معاصربودن هم به شناخت او از شعر دوران خود مربوط است و هم به شناخت زندگی در زمانه خود. منطق شعری نیما با زبان دورانش منطبق است و شاید حتی او برای روایت تجربه‌های تاریخی و اجتماعی دورانش دست به تغییر در ساختمان شعر فارسی زد. نیما در یکی از نامه‌هایش نوشته است که «باید درست‌وحسابی چکیده زمان خود بود». شعر نیما چکیده زمان نیما است. چنین است که درک دقیق‌تر شعر نیما با آگاهی از دوره سروده‌شدن هر شعر او به دست می‌آید. بااین‌حال شعر نیما اسیر زمان نیست و فراتر از هر واقعه تاریخی می‌ایستد چراکه او وضعیت تاریخی و اجتماعی دورانش را از فیلتر نگاه زیبایی‌شناسانه گذرانده و بعد به شعرش راه داده است.
مواجهه نیما با وضعیت تاریخی زمانه‌اش مواجهه‌ای خاص و آگاهانه است. نیما بی‌آن‌که کارش به شعاردادن بکشد روح زمانه‌اش را در شعرهایش روایت کرده و در شناخت وضعیت تاریخی اطرافش از اغلب شاعرانی که بیش از او درگیر سیاست بودند جلوتر بوده است. برای نشان‌دادن این ویژگی در نیما به بسیاری از شعرهایش می‌توان اشاره کرد اما «کار شب‌پا» از بهترین نمونه‌هایی است که نشان می‌دهد او چقدر از معاصرانش معاصرتر بود.
«کار شب‌پا» مربوط به دوره‌ای است که گفتمان حزب توده ایران، گفتمان غالب است و به زحمت می‌توان نویسنده و شاعری را پیدا کرد که بیش‌وکم با حزب در ارتباط نباشد. نیما از سال‌های جوانی‌اش به اندیشه چپ و سوسیالیسم گرایش داشت اما گذر زمان و خاصه آن‌چه بر سر برادرش آمده بود، او را پخته‌تر از بسیاری از نویسندگان و شاعران هم‌دوره‌اش کرده بود. نیما به‌جای آن‌که دل به صداهای زودگذر زمانه بدهد، روح زمانه‌اش را درک می‌کرد و در شعرش بازمی‌تاباند و درعین‌حال در انزوایش می‌کوشید که استقلال خود را حفظ کند. او یکبار در یکی از نامه‌هایش نوشت: «من کاری جز این ندارم. مثل حمال با لباس‌های کهنه و مندرس و لکه‌دار بیرون آمده به سوراخ‌های خانه خود برمی‌گردم. اگر چیزی به‌نظرم رسیده است یادداشت می‌کنم. هیچ‌چیز از من دل نمی‌برد، مگر آن‌چه در اشعار من است.» بااین‌حال تمام رخدادهای تاریخی و اجتماعی آن دوران در جایی از شعرهای نیما جاخوش کرده‌اند. نیما به‌واسطه نوعی شک و احتیاط همواره فاصله‌اش را با هیاهو‌های اطرافش حفظ می‌کرد و درعین‌حال در شعرش ادراکش از اجتماع را نشان می‌داد. نامه‌‌ای که او به احسان طبری در ٢٢ خرداد ١٣٢٢ می‌نویسد نشان می‌دهد که چقدر نسبت به محیط زندگی‌اش حساسیت داشته و درعین‌حال چقدر به معیارهای ادبی متعهد بوده است: «…ما در قبرستانی بیش زندگی نمی‌کنیم. در میان چقدر استعدادهای سوخته و جهنمی و ذوق‌های کور و با تاریکی سرشته و ترسو و عذاب‌دوست. همه‌چیز بوی استخوان و کفن گرفته است… آن‌چه را که مردم نمی‌توانند بفهمند، به‌طوری‌که چه‌بسا بی‌معنی می‌یابند، چطور می‌توانید مرمت کنید. آیا دانش عمومی، و این‌قدر عادی و خشک در هنر و استتیک، کافی است؟ آیا بر طبق این دانش ماشین‌وار می‌توان در کار و موضوع هنر به استحصال پرداخت و مانند سرمایه‌داران، قوای کارگران در این رشته را برای محصول بیشتر و دلچسب‌تر به رنج درآورد؟ باز باید اعتراف کرد که هنر از این دقیق‌تر است. هنگامی که از آفریدن آن صحبت به میان است. چیزی که به دست همه ساخته می‌شود، شعر نیست بلکه معجونی است که بیشتر اوقات تهوع می‌انگیزد و خاطر را مشوب کرده و دردسر می‌آورد، در صورتی که هرگاه چیزی از همه به‌وجود بیاید، و از روی همه ساخته شود، شعر است. لازم نیست، هرکس آن را بفهمد وقتی که برای همه‌کس گفته نشده، لازم نیست، کودک‌وار به هرکس با سماجت التماس عجیبی فهمانید و کوشید که قبول کنند آن شعر به حد زیبایی خود رسیده است».
به «کار شب‌پا» برگردیم. «کار شب‌پا» در بیست خرداد ١٣٢۵ سروده شده و نیما بی‌آنکه شعرش را به شعاردادن در حمایت از کارگران و زحمتکشان تقلیل دهد، روایتی از زندگی و وضعیت آن‌ها به دست داده است. نیما در «کار شب‌پا» صدای کسانی را به گوش می‌رساند که هیچ‌گاه صدایی این‌چنین واضح و مستقل نداشته‌اند. مرد شب‌پای شعر نیما، نمونه‌ای است از همه آدم‌هایی که در نظام طبقاتی سرمایه‌داری به هیچ گرفته شده‌اند و چیزی به‌جز زنجیرهایشان برای ازدست‌دادن ندارند.
«کار شب‌پا» روایت جان‌کندن آدم‌‌های حاشیه‌ای و بی‌چیز برای زنده‌ماندن است. کار اجباری آن‌ها را به حدی از خودبیگانگی رسانده که حتی باید میان مرگ خانواده‌شان و کارکردن یکی را انتخاب کنند و این کار است که ادامه دارد، حتی اگر بچه‌هایشان در وضعیتی وخیم جان دهند. شب‌پا، هیچ گزینه‌ای جز کارکردن در هر شرایطی ندارد، اما این کار نه باعث تداوم زندگی او و خانواده‌اش که مایه نابودی آن‌هاست. «کار شب‌پا» از بهترین نمونه‌های شعر نیما است که در آن بی‌آن‌که سیاست‌زدگی و شعارزدگی وجود داشته باشد انتقاد از نظم مسلط اقتصادی دیده می‌شود. نیما در روایتش از زندگی شب‌پا، بی‌هیچ توهمی می‌داند که «هیچ‌طوری نشده، باز شب است».

 

برای بررسی و خرید این مجموعه از لینک زیر استفاده کنید:

نیما یوشیج

Tags: , ,

شعر معاصر ایران از مشروطیت تا امروز

شعر معاصر ایران از مشروطیت تا امروز

 روزنامه شرق-شماره ۲۷۸۴

شرق: مجموعه «باران» به چند وجه، مجموعه‌ای تازه و معاصر ما است. هرچند شاملِ دفترشعرهای شاعرانی چون نیما، شاملو، سیمین بهبهانی، کسرایی، مصدق، شاملو و دیگر نامداران شعر نو است که هر یک در روزگار خود و بعد از آن به اشکال مختلف در قالب یک دفتر یا کلیاتِ شاعری به‌چاپ رسیده‌اند و اینک زیر عنوان «شعر معاصر ایران، از مشروطیت تا امروز» با پانزده مجلد در قطع پالتویی یا به‌نقل از ناشر آن‌ها – نشر نگاه- در «قطع و صفحه‌آرایی جدید، مطابق با استانداردهای جهانی» به‌چاپ رسیده‌اند.  اما تازه یا معاصربودن این اشعار حکایت دیگری است. در شرایطی که بازار نشر ایران مدام از کاستی مخاطب و تیراژ اندک گلایه دارد و از این میان وضعِ کتاب‌شعرها نیز در قیاس با فرم‌های دیگر ادبی وخیم‌تر است، چاپ چندین‌وچندباره، قریب به بیست چاپ از هر یک از این مجموعه‌اشعار خود دلیل بر معاصربودنِ آن‌ها با ما است. اینکه ناشری این اشعار را در قالبی تازه با کاغذی مرغوب‌ و گران‌تر از دیگر کاغذهای موجود در بازار و در قطعی تازه به‌چاپ می‌سپارد آن‌هم در تیراژی تا سه‌هزار نسخه که در نشرِ این روزگار بیشتر به رویا می‌ماند تا واقعیت، بیشتر بیانگر کیفیت و اقبال این شاعران در جامعه است تا قراین دیگری چون زیبایی و یکدستی این کتاب‌ها و کاربردشان برای تزیین کتابخانه‌ها و خانه‌ها، کار از این حرف‌ها گذشته و شاید دورانِ فخر به کتاب‌داری نیز به‌سر رسیده است.

برای بررسی و خرید مجموعه کتاب‌های باران می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید:

مجموعه کتاب‌های باران

Tags: , , , , , ,

زندگینامه ی خود نوشت نیما

 نیما از خود می گوید

در سال ۱۳۱۵ هجری ابراهیم نوری مرد شجاع و عصبانی از افراد یکی از دودمانهای قدیمی شمال ایران محسوب می شد. من پسر بزرگ او هستم. پدرم در این ناحیه به زندگانی کشاورزی و گله داری خود مشغول بود. در پاییز همین سال زمانی که او در مسقط الراس ییلاقی خود یوش منزل داشت من به دنیا آمدم، پیوستگی من از طرف جّده به گرجی های متواری از دیر زمانی دراین سرزمین می رسد. زندگی بدوی من در بین شبانان و ایلخی بانان گذشت که به هوای چراگاه به نقاط دور ییلاق قشلاق می کنند و شب بالای کوه ها ساعات طولانی با هم به دور آتش جمع می شوند.
از تمام دوره ی بچگی خود من بجز زد و خوردهای وحشیانه و چیزهای مربوط به زندگی کوچ نشینی و تفریحات ساده آنها درآرامش یکنواخت و کور بی خبر از همه جا چیزی بخاطر ندارم.
در همان دهکده که من متولد شدم خواندن و نوشتن را نزد آخوند ده یاد گرفتم. او مرا در کوچه باغ ها دنبال می کرد و به باد شکنجه می گرفت، پاهای نازک مرا به درخت های ریشه و گزنه دارمی بست، با ترکه های بلند می زد و مرا مجبور می کرد به از بر کردن نامه هایی که معمولا اهل خانواده ی دهاتی بهم می نویسند و خودش آنها را بهم چسپانیده و برای من طومار درست کرده بود. اما یکسال که به شهر آمده بودم اقوام نزدیک من مرا به همپای برادراز خود کوچکترم (لادبن) به یک مدرسه کاتولیک وا داشتند. آنوقت این مدرسه درطهران به مدرسه عالی سن لوئی شهرت داشت. دوره تحصیل من ازاینجا شروع می شود. سال های اول زندگی مدرسه ی من بزد و خورد با بچه ها گذشت. وضع رفتارو سکنات من، کناره گیری و حجبی که مخصوص بچه های تربیت شده در بیرون شهرست موضوعی بود که در مدرسه مسخره برمی داشت. هنر من خوب پریدن و با رفیقم حسین پژمان فراراز محوطه مدرسه بود. من درمدرسه خوب کار نمی کردم. فقط نمرات نقاشی به داد من می رسید. اما بعدها درمدرسه مراقبت و تشویق یک معلم خوشرفتارکه نظام وفا شاعر بنام امروز باشد مرا بخط شعر گفتن انداخت.
این تاریخ مقارن بود با سالهائی که جنگ های بین المللی ادامه داشت. من درآنوقت اخبار جنگ را بزبان فرانسه می توانستم بخوانم. شعرهای من درآنوقت به سبک خراسانی بود که همه چیز در آن یک جورو بطور کلی دوراز طبیعت واقع و کمتر مربوط با خصایص زندگی شخص گوینده وصف می شود. آشنایی با زبان خارجی راه تازه را در پیش چشم من گذاشت. ثمره کاوش من دراین راه بعد از جدایی ازمدرسه و گذرانیدن دوران دلدادگی، بدآنجا می انجامد که ممکن است در منظومه “افسانه” من دیده شود. قسمتی از این منظومه در روزنامه دوست شهید من میرزاده عشقی چاپ شد. ولی قبلا در سال ۱۳۰۰ منظومه بنام “قصه رنگ پریده” را انتشار داده بودم.
من پیش ازآن شعری در دست ندارم. درپاییز سال ۱۳۰۱۱ نمونه ی دیگراز شیوه ی کار خود “ای شب” را که پیش ازاین تاریخ سروده بودم و دست به دست خوانده و رانده شده بود در روزنامه هفتگی نوبهار دیدم.
شیوه ی کار من درهرکدام ازاین قطعات تیر زهرآگینی مخصوصا درآن زمان بطرف طرفداران سبک قدیم بود. طرفداران سبک قدیم آنها را قابل درج و انتشار نمی دانستند. با وجود آن سال ۱۳۴۲ هجری بود که اشعارمن صفحات زیاد منتخبات آثار شعرای معاصر را پرکرد. عجب آنکه نخستین منظومه ی من “قصه رنگ پریده” هم که از آثار بچگی من بشمارمی آید، درجزو مندرجات این کتاب و در بین نام آن همه ادبای ریش و سبیل دار خوانده می شد و به طوری قرارگرفته بود که شعرا وادبا را نسبت بمن و مولف دانشمند کتاب (هشترودی زاده) خشمناک می ساخت. مثل اینکه طبیعت آزاد پرورش یافته ی من درهردوره اززندگی من باید با زد و خورد رو دررو باشد. اما انقلابات حوالی سال های ۱۲۹۹و ۱۳۰۰ درحدود شمال ایران مرا ازهنر خود پیش ازانتشاراین کتاب دور کرده بود و من دوباره بطرف هنر خود می آمدم.
این تاریخ مقارن بود با آغازدوره سختی و فشاربرای کشورمن. ثمره ئی که این مدت برای من داشت این بود که من روش کارخود را منظم تر پیدا کنم. روشی که درادبیات زبان کشور من نبود و من بزحمت عمری در زیر بار خودم و کلمات و شیوه کار کلاسیک راه را صاف کرده و آماده کرده و اکنون در پیش نسل تازه نفس می اندازم.
دراشعارآزاد من وزن و قافیه به حساب دیگر گرفته می شوند. کوتاه و بلند شدن مصرع ها درآن ها بنا برهوس و فانتزی نیست. من برای بی نظمی هم به نظمی اعتقاد دارم. هر کلمه ی من از روی قاعده دقیق به کلمه ی دیگر می چسپد و شعرآزاد سرودن برای من دشوارترازغیرآن است.
مایه اصلی اشعارمن رنج من ست. بعقیده من گوینده واقعی باید آن مایه را داشته باشد. من برای رنج خود و دیگران شعر می گویم. فورم و کلمات و وزن و قافیه درهمه وقت برای من ابزارهایی بوده اند که مجبور به عوض کردن آن ها بوده ام تا با رنج من و دیگران بهتر سازگار باشد.
در دوره ی زندگی خود من هم از جنس رنج های دیگران سهم هائی هست به طوری که من بانوی خانه و بچه دارو ایلخی بان و چوپان ناقابلی نیستم. باین جهت وقت پاکنویس برای من کم ست. اشعارمن متفرق بدست مردم افتاده یا درخارج کشور بتوسط زبان شناس ها خوانده می شود.
فقط از سال ۱۳۱۷۷ به بعد درجزو هیئت تحریریه “مجله موسیقی” بوده ام و بحمایت دوستان خود دراین مجله اشعار خود را مرتبا انتشارداده ام.
من مخالف بسیاردارم ، می دانم، چون خود من بطور روزمره دریافته ام، مردم هم باید روزمره دریابند. این کیفیت تدریجی و نتیجه کارست. مخصوصا بعضی ازاشعار مخصوص تر به خود من، برای کسانی که حواس جمع درعالم شاعری ندارند مبهم ست. اما انواع شعرهای من زیادند. چنانکه دیوانی بزیان مادری خود باسم “روجا” دارم. می توانم بگویم من به رودخانه شبیه هستم که ازهر کجای آن لازم باشد بدون سروصدا می توان آب برداشت. خوش آیند نیست اسم بردن ازداستان های منظوم خود به سبک های مختلف که هنوزبه دست مردم نیافتاده ست.باقی شرح حال من همین می شود: در طهران می گذرانم. زیادی می نویسم، کم انتشار می دهم و این موضوع مرا از دور تنبل جلوه می دهد.

نیما یوشیج

 

 

 

برای بررسی و خرید آثار نیما یوشیج لطفاً از لینک زیر استفاده کنید:

آثار نیما یوشیج

Tags: , , ,

نسخه‌بردارى و تدوین سیروس طاهباز از سوی انتشارات نگاه منتشر شد.

زنده‌یاد سیروس طاهباز مجموعه‌ى کامل نامه‌هاى نیما یوشیج (از انتشارات دفترهاى زمانه) را در سال ۱۳۶۸ براى نخستین بار منتشر کرد. اینک پس از بیست و پنج سال که از انتشار اولین چاپ این کتاب مى‌گذرد، «مؤسسه انتشارات نگاه» بر آن شده است تا با تجدید چاپ مجموعه‌ى کامل نامه‌هاى نیما یوشیج به کوشش سیروس طاهباز این کتاب نایاب را در اختیار دوست‌داران آثار بنیان‌گذار شعر نو ایران قرار دهد و هم‌چنین دین خود را به یگانه فردى ادا کند که بیش از سى سال عمر خود را در راه گردآورى، نسخه‌بردارى و تدوین آثار نیما یوشیج صرف کرد و در این راه هر سختى و رنجى را به عشق انتشار این آثار به جان خرید.

جایگاه پر اهمیت سیروس طاهباز در اشاعه و به کرسى نشاندن شعر نو در ایران انکارناپذیر است. او با انتشار سیزده شماره مجله‌ى پیشروى «آرش» در دهه‌ى چهل نمونه‌هایى از چاپ نخست درخشان‌ترین آثار ادبیات معاصر ایران را منتشر کرد و این مهم را با کار سترگ گردآورى، نسخه‌بردارى و تدوین آثار نیما یوشیج پى گرفت. میراث طاهباز نسخه‌هاى چاپى بیش از بیست هزار برگ دست‌نوشته‌هاى ناخوانا و فرسوده‌ى نیماست که به اذعان بسیارى از اهل فرهنگ و ادب که از سال ۱۳۴۰ و از نزدیک شاهد کوشش‌هاى خستگى‌ناپذیر سیروس طاهباز در انتشار آثار نیما بودند، اگر او به این امر همت نمى‌گماشت چه بسا بسیارى از این آثار از بین مى‌رفت و هرگز منتشر نمى‌شد.

«مؤسسه انتشارات نگاه» از سال‌هاى دور شاهد تلاش‌هاى یک‌تنه و خستگى‌ناپذیر سیروس طاهباز در راه نسخه‌بردارى و انتشار آثار نیما یوشیج بود. او بود که یکه و تنها بار این امانت را بر دوش مى‌کشید و عاشق‌وار و بدون چشم‌داشت مادى با تمام توان خود مى‌کوشید آثار نیما را یکى پس از دیگرى منتشر کند. اما پس از گذشت سى سال از خاموشى نیما و ملّى شدن آثار او عده‌اى از جمله فرزند او در گوشه و کنار آثارى از نیما را که پیش‌تر توسط سیروس طاهباز نسخه‌بردارى شده بود به نام خود منتشر کردند. ایشان به انگیزه‌هاى صرفآ مادى و به سوداى توجیه این اقدامات سعى کرده‌اند تا با خدشه‌دار نمودن کوشش‌هاى توان‌فرساى سیروس طاهباز در انتشار آثار نیما، زمینه را براى فروش نسخه‌هاى «به ظاهر جدیدى» از این آثار فراهم کنند. با مقایسه‌ى کتاب‌هایى که طاهباز از نیما منتشر کرده است با نسخه‌هاى دیگر درمى‌یابیم که این آثار قریب باتفاق کپى‌بردارى شده از نسخه‌هایى هستند که او طى سالیان دراز منتشر کرده بود. اندک مطالبى که توسط دیگران به این کتاب‌ها افزوده یا از آنها کاسته شده است در بسیارى از موارد چنان ساختگى و مجعول به نظر مى‌رسند که صحت آنها را با تردید جدى روبرو مى‌سازد.

دریغ و درد که به جاى قدرشناسى از آنچه زنده‌یاد سیروس طاهباز براى ادبیات این مرز و بوم به یادگار گذاشته است، عده‌اى اندک کوشیده‌اند تا با هر وسیله‌ى ممکن به ظلم، کوشش‌هاى او را در این راه خدشه‌دار سازند و یا اتهاماتى را متوجه او و خانواده‌اش سازند که سراسر کذب محض است. استقبال همیشگى دوست‌داران فرهنگ و ادب این سرزمین از آثارى که او از نیما یوشیج منتشر کرده است، دلیل این مدعاست که شاید بتوان در بوق و کرنا ناحقى را مدام جار زد اما آنان که در پى آشنایى با آثار بنیان‌گذار شعر نو ایران هستند هنوز سیروس طاهباز را به عنوان یگانه فردى مى‌شناسند که عاشقانه برگ برگ دستنوشته‌هاى آن بزرگ‌مرد ادب این سرزمین را نسخه‌بردارى کرد و به چاپ سپرد و سرانجام جاودانه در کنار نیماى بزرگ در خانه‌ى او در روستاى یوش آرمید…

«مؤسسه انتشارات نگاه» به عنوان ناشر مجموعه‌ى آثار نیما یوشیج علاوه بر کتاب حاضر، «مجموعه‌ى اشعار نیما یوشیج» و کتاب دیگر نیما «درباره‌ى هنر و شعر و شاعرى» همگى به کوشش سیروس طاهباز را منتشر کرده است.

Tags: , , , ,

یادمانی از نیما یوشیج

نیما در سال ۱۳۰۰ منظومه قصه رنگ پریده را که یک سال پیش سروده بود در هفته‌نامه قرن بیستم میرزاده عشقی به چاپ رساند. این منظومه مخالفت بسیاری از شاعران سنتی و پیرو سبک قدیم مانند ملک الشعرای بهار و مهدی حمیدی شیرازی را برانگیخت. شاعران سنتی به مسخره و آزار وی دست زدند.

در پاییز سال ۱۳۰۱ شعر «ای شب» را در روزنامه ی هفتگی نوبهار منتشر کرد. نیما در این رابطه می‌گوید: «در پاییز سال ۱۳۰۱ نمونه ی دیگری از شیوه ی کار خود «ای شب» را که پیش از این تاریخ سرودم و دست به دست و مردود شده بود، در روزنامهی هفتگی «نوبهار» دیدم. شیوه ی کار در هر کدام از این قطعات تیر زهرآگینی به خصوص در آن زمان به طرفداران سبک قدیم بود.
نیما پس از مدتی به تدریس در مدرسه‌های مختلف از جمله مدرسه عالی صنعتی تهران و همکاری با روزنامه‌هایی چون مجله موسیقی و مجله کویر پرداخت. انقلاب نیما با دو شعر «ققنوس» (بهمن ۱۳۱۶ش) و «غراب» (مهر ۱۳۱۷ش) آغاز می‌شود و او این دو شعر را در مجله ی «موسیقی» که یک مجله ی دولتی بود، منتشر کرد. او در ۶۲ سال زندگی خود توانست معیارهای هزارساله شعر فارسی را که تغییرناپذیر و مقدس و ابدی می‌نمود، با شعرهایش تحول بخشد.این شاعر بزرگ، درحالی‌که به علت سرمای شدید یوش، به ذات‌الریه مبتلا شده بود، برای معالجه به تهران آمد؛ معالجات تأثیری نداشت و در ۱۳ دی ۱۳۳۸ درگذشت و در امامزاده عبدالله تهران به خاک سپرده شد. سپس در سال ۱۳۷۲ خورشیدی بنا به وصیت وی پیکر او را به خانه‌اش در یوش منتقل کردند. مزار او در کنار مزار خواهرش، بهجت‌الزمان اسفندیاری و مزار سیروس طاهباز در میان حیاط جای گرفته‌است.
Tags: , ,

با نیما یوشیج

علی اسفندیاری مشهور به نیما یوشیج (زادهی ۲۱ آبان ۱۲۷۴ در دهکدهی یوش) شاعر معاصر ایرانی و ملقب به پدرشعرنوی فارسی است. وی بنیانگذار شعر نو فارسی است.

   نیما یوشیج با مجموعه تأثیرگذار افسانه، که مانیفست شعر نو فارسی بود، در فضای راکد شعر ایران انقلابی به‌پا کرد. نیما آگاهانه تمام بنیادها و ساختارهای شعر کهن فارسی را به چالش کشید. شعر نو عنوانی بود که خودِ نیما بر هنر خویش نهاده‌بود.
   تمام جریان‌های اصلی شعر معاصر فارسی وامدار این انقلاب و تحولی هستند که نیما نوآور آن بود. بسیاری از شاعران و منتقدان معاصر، اشعار نیما را نمادین می‌دانند و او را هم‌پایهی شاعران سمبولیست به نام جهان می‌دانند. نیما همچنین اشعاری به زبان مازندرانی دارد که با نام «روجا» چاپ شده‌است.
ترا من چشم در راهم
شباهنگام
که می گیرند در شاخ « تلاجن» سایه ها رنگ سیاهی
وزان دلخستگانت راست اندوهی فراهم
ترا من چشم در راهم.
شباهنگام.در آندم که بر جا دره ها چون مرده ماران خفتگانند
در آن نوبت که بندد دست نیلوفر به پای سرو کوهی دام
گرم یاد آوری یا نه
من از یادت نمی‌کاهم
ترا من چشم در راهم
Tags: ,

مجموعه کامل نامه های نیما به کوشش سیروس طاهباز منتشرشد

نگاه: مجموعه کاملی از نامه‌های نیما یوشیج با گردآورى، نسخه‌بردارى و تدوین سیروس طاهباز از سوی انتشارات نگاه منتشر شد.

در یادداشت ناشر چنین آمده:
زنده‌یاد سیروس طاهباز مجموعه‌ى کامل نامه‌هاى نیما یوشیج (از انتشارات دفترهاى زمانه) را در سال ۱۳۶۸ براى نخستین بار منتشر کرد. اینک پس از بیست و پنج سال که از انتشار اولین چاپ این کتاب مى‌گذرد، «مؤسسه انتشارات نگاه» بر آن شده است تا با تجدید چاپ مجموعه‌ى کامل نامه‌هاى نیما یوشیج به کوشش سیروس طاهباز این کتاب نایاب را در اختیار دوست‌داران آثار بنیان‌گذار شعر نو ایران قرار دهد و هم‌چنین دین خود را به یگانه فردى ادا کند که بیش از سى سال عمر خود را در راه گردآورى، نسخه‌بردارى و تدوین آثار نیما یوشیج صرف کرد و در این راه هر سختى و رنجى را به عشق انتشار این آثار به جان خرید.

جایگاه پر اهمیت سیروس طاهباز در اشاعه و به کرسى نشاندن شعر نو در ایران انکارناپذیر است. او با انتشار سیزده شماره مجله‌ى پیشروى «آرش» در دهه‌ى چهل نمونه‌هایى از چاپ نخست درخشان‌ترین آثار ادبیات معاصر ایران را منتشر کرد و این مهم را با کار سترگ گردآورى، نسخه‌بردارى و تدوین آثار نیما یوشیج پى گرفت. میراث طاهباز نسخه‌هاى چاپى بیش از بیست هزار برگ دست‌نوشته‌هاى ناخوانا و فرسوده‌ى نیماست که به اذعان بسیارى از اهل فرهنگ و ادب که از سال ۱۳۴۰ و از نزدیک شاهد کوشش‌هاى خستگى‌ناپذیر سیروس طاهباز در انتشار آثار نیما بودند، اگر او به این امر همت نمى‌گماشت چه بسا بسیارى از این آثار از بین مى‌رفت و هرگز منتشر نمى‌شد.

«مؤسسه انتشارات نگاه» از سال‌هاى دور شاهد تلاش‌هاى یک‌تنه و خستگى‌ناپذیر سیروس طاهباز در راه نسخه‌بردارى و انتشار آثار نیما یوشیج بود. او بود که یکه و تنها بار این امانت را بر دوش مى‌کشید و عاشق‌وار و بدون چشم‌داشت مادى با تمام توان خود مى‌کوشید آثار نیما را یکى پس از دیگرى منتشر کند. اما پس از گذشت سى سال از خاموشى نیما و ملّى شدن آثار او عده‌اى از جمله فرزند او در گوشه و کنار آثارى از نیما را که پیش‌تر توسط سیروس طاهباز نسخه‌بردارى شده بود به نام خود منتشر کردند. ایشان به انگیزه‌هاى صرفآ مادى و به سوداى توجیه این اقدامات سعى کرده‌اند تا با خدشه‌دار نمودن کوشش‌هاى توان‌فرساى سیروس طاهباز در انتشار آثار نیما، زمینه را براى فروش نسخه‌هاى «به ظاهر جدیدى» از این آثار فراهم کنند. با مقایسه‌ى کتاب‌هایى که طاهباز از نیما منتشر کرده است با نسخه‌هاى دیگر درمى‌یابیم که این آثار قریب باتفاق کپى‌بردارى شده از نسخه‌هایى هستند که او طى سالیان دراز منتشر کرده بود. اندک مطالبى که توسط دیگران به این کتاب‌ها افزوده یا از آنها کاسته شده است در بسیارى از موارد چنان ساختگى و مجعول به نظر مى‌رسند که صحت آنها را با تردید جدى روبرو مى‌سازد.

دریغ و درد که به جاى قدرشناسى از آنچه زنده‌یاد سیروس طاهباز براى ادبیات این مرز و بوم به یادگار گذاشته است، عده‌اى اندک کوشیده‌اند تا با هر وسیله‌ى ممکن به ظلم، کوشش‌هاى او را در این راه خدشه‌دار سازند و یا اتهاماتى را متوجه او و خانواده‌اش سازند که سراسر کذب محض است. استقبال همیشگى دوست‌داران فرهنگ و ادب این سرزمین از آثارى که او از نیما یوشیج منتشر کرده است، دلیل این مدعاست که شاید بتوان در بوق و کرنا ناحقى را مدام جار زد اما آنان که در پى آشنایى با آثار بنیان‌گذار شعر نو ایران هستند هنوز سیروس طاهباز را به عنوان یگانه فردى مى‌شناسند که عاشقانه برگ برگ دستنوشته‌هاى آن بزرگ‌مرد ادب این سرزمین را نسخه‌بردارى کرد و به چاپ سپرد و سرانجام جاودانه در کنار نیماى بزرگ در خانه‌ى او در روستاى یوش آرمید…

«مؤسسه انتشارات نگاه» به عنوان ناشر مجموعه‌ى آثار نیما یوشیج علاوه بر کتاب حاضر، «مجموعه‌ى اشعار نیما یوشیج» و کتاب دیگر نیما «درباره‌ى هنر و شعر و شاعرى» همگى به کوشش سیروس طاهباز را منتشر کرده است.

«نامه ها» از مجموعه آثار نیما یوشیج، در اولین چاپ خود از سوی انتشارات نگاه با ۷۵۸ صفحه و قیمت ۴۰۰۰۰ تومان منتشر شده است.

Tags: , , , , ,

شعر زمان ما شعر احمد شاملو ست

نگاه: شعر زمان ما نام عمومی آثاری است که سالیان سال  است از سوی  انتشارات  نگاه  منتشر می شود  و تا پیش از  خاموشی زنده یاد  محمد حقوقی  پنج شماره از این آثار  در باره شعر شاملو  ، اخوان ثالث  ، سهراب سپهری  ، فروغ فرخزاد  و نیما یوشیج منتشر شده است .  و از شماره ششم به بعد  آثار دیگر شاعران معاصر را  فیض شریفی  نقد و بررسی کرده است .
شعر زمان ما (۱ ) ویژه بررسی شعر  زنده یاد احمد شاملو  است. در این کتاب محمد حقوقی  ابتدا در باره  تنوع در آثار احمد شاملو سخن به میان آورد و سپس شعر او را از زوایای  مختلف زبانی و معنایی تحلیل و بررسی کرده است. در انتهای کتاب نیز بهترین شعر های شاملو از دید مولف  همچون شعر های ”  من ، مرگ را ” ، ” شبانه ”  ،  ” غزلی در نتوانستن ”  ، و ”  مرگ ناصری ” بررسی شده اند .
محمد حقوقی  شاعر ، منتقد و محققی  بود که در تمام  دوران فعالیت ادبی اش  بی هرگونه حب و بغضی کار ادبی خویش را دنبال کرد  و مجموعه نقد و تفسیر  او بر  اشعار نیما  ودیگر شاعران معاصران  گنجینه ای  کم نظیر  از نقد و تحلیل  ادبیات معاصر است .

شعر زمان ما ویژه احمد شاملو  به تازگی  برای سیزدهمین بار از سوی انتشارات نگاه  – ناشر اختصاصی آثار شاملو –  به قیمت ۱۴۰۰۰ تومان چاپ و منتشر شده است .

Tags: , , , , , , ,

نامه ها و نشانه های نیما

نگاه :  نامه ها نشانه  هایی از ذوق و اندیشه است . هر نامه می تواند  روایتگر حالات درونی و برونی انسان باشد . نامه ها نمایشی از ذوق و استعداد و اندیشه و ارتباط است . شاعران و نویسندگان بخشی از رازهای شاعرانه خود را در نامه هایشان بروز می دهند . از این رو قرائت  نامه ها  می تواند ما را به دنیای احساس ، خیال و اندیشه شاعران و نویسندگان نزدیک کند .
بخشی از دست نوشته های باقی مانده از نیما یوشیج  نامه های پراکنده ای است که او در سال های متمادی به رجال فرهنگی و ادبی  و همسرش عالیه خانم نوشته است . دسته ای از نامه های نیما  هم  به فرد ناشناسی به نام همسایه نوشته شده است که به نامه های همسایه مشهور است . در این نامه ها نیما  به زیبایی در باره هنر  و شعر می نویسد و بهترین نظریه های ادبی معاصررا ارائه می کند .
دکتر پرویز ناتل خانلری از جمله کسانی بود که نیما با او مکاتبات زیادی داشته است . خانلری در باره نامه های نیما نوشته است :
«نامه‌ها» ی نیما غالباً مفصل بود. نیما نامه را یکی از انواع ادبی می‌شمرد و در نوشتن نامه تأمل و دقت فراوان بکار می‌برد و همیشه نسخه‌ای از هر نامه را نزد خود نگاه می‌داشت تا بعدها بتواند مجموعهء آنها را چاپ کند و برای آنکه زحمت رونویس نامه‌های مفصل بگردنش نماندغالباً نامه‌ها را با مداد می‌نوشت و با ورقهء کپیه [کاربن] نسخه‌ای از ان برمی‌داشت.
من که با مرحوم نیما خویشاوندی نزدیک داشتم از ده سالگی با او مأنوس شدم. نیما به من محبت و علاقهء بسیار داشت، چند سالی من و دوست خویش مهدی مفتاح که او هم ذوق شعر و هنر داشت، هرروز چند ساعتی را در مصاحبت نیما می‌گذراندیم. اطلاعات او از ادبیات اروپائی ما را مفتون می‌کرد و خاصه طغیانی که در او بر ضد رسوم و اداب د ادبیات قدیم (یعنی درسهای مدرسه) می‌دیدیم ، برای ما در آن سن بسیار دل‌انگیز بود…بعدها به اشاره او من و دوستم هریک منظومهء مفصلی در باره «انقلاب ادبی» سرودیم که با دقت تمام به بهترین خطی که می‌توانستیم نوشتیم و صحافی آنرا هم خود انجام دادیم و به او که استاد و پیشوا و راهنمای خود می‌شمردیم تقدیم کردیم….
…نیما به همراه همسرش که در [اداره] فرهنگ کار می‌کرد به بارفروش (بابل کنونی) و آستارا سفر کرد. من در این زمان به سال چهارم دبیرستان رسیده بودم.
میان من و نیما تا سال ۱۳۱۲ مکاتبه برقرار بود و گاهی این مکاتبه به نظم انجام می‌گرفت. بعدها کم‌کم از هم دور شدیم. من در ادبیات سلیقهء دیگر یافته بودم و به راه دیگر رفتم. اما باز گاهی یکدیگر را می‌دیدیم و از شعر و شاعری و ادبیات گفتگوهای دراز داشتیم. نامه‌های نیما جزء آثار او شمرده می‌شود و از آنها نکته‌های بسیاری نیز دربارهء اندیشه‌ها و وضع زندگی او می‌توان دریافت.
این مرد هنرمند که سراسر زندگی را وقف هنر خود کرده و از مال و جاه و هرچیز جز هنر چشم پوشیده بود بی هیچ شک در ادبیات معاضر ایران نفوذ و تأثیر فراوان داشت و هرچه کسی در ذوق و سلیقهء هنری با نیما مخالف باشد مقام و تاثیر اورا در [بین] همهء سخنوران زمانش انکار نمی تواند کرد. به این سبب گمان می‌کنم اشتهار بعضی از نامه‌های او برای خوانندگان بی‌فایده نباشد. اما دربارهء ارزش کار او و تجزیه و تحلیل آثارش باید بحث کاملی کرد.
مجوز انتشار مجدد نامه های نیما پس از سه سال انتظار از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تازگی صادر شد وانتشارات  نگاه  طی ماه های آینده چاپ تازه ای از نامه های نیما یوشیج را روانه بازار کتاب می کند .

Tags: , , , , ,

Pin It on Pinterest