با سبزترین، با آفتابی ترین درودها.

این دفتر «فیلم _ شعر»های من است. فیلم‌هایی که با کلمه ساخته‌ام. بیت غزلنمایش است. به همراه تصویرهای به هم چسبیده.

یعنی بیست «کولاژ» «collage» کار من.

در این تجربه‌ی تازه: من و تو چیزی از دست نمی‌دهیم.

دراین سفر نو ، قرار است زیباتر شویم.

لینک خرید کتاب :

گفتن برای زیبا شدن

Pin It on Pinterest

Share This