.مؤسسۀ انتشارات نگاه با همکاری شهر کتاب مشهد برگزار می کند

جشن امضای کتاب مجموعه اشعار محمد علی بهمنی با حضور مؤلف

؛ جمعه ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۷ در مجموعه فرهنگی ؛ هنری شهرکتاب_مشهد نبش ضلع جنوبی چهارراه ابوطالب

 

 

 

Tags: , , ,
Share: 0