15 درصد تفیف، همزمان با نمایشگاه کتاب تهران

در طول نمایشگاه کتاب تهران می‌توانید از 15 درصد تخفیف برخوردار شوید.

وارد سایت فروشگاهی انتشارات نگاه شده، و با استفاده از کد تخفیف: book از 15 درصد تخفیف برخوردار شوید.

  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Pinterest
  • LinkedIn
  • Gmail

این تخفیف تا پایان نمایشگاه کتاب تهران برقرار است.

کد تخفیف: book

میزان تخفیف: 15%

 

 

Pin It on Pinterest

Share This