۱۵ درصد تفیف، همزمان با نمایشگاه کتاب تهران

در طول نمایشگاه کتاب تهران می‌توانید از ۱۵ درصد تخفیف برخوردار شوید.

وارد سایت فروشگاهی انتشارات نگاه شده، و با استفاده از کد تخفیف: book از ۱۵ درصد تخفیف برخوردار شوید.

  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Pinterest
  • LinkedIn
  • Gmail

این تخفیف تا پایان نمایشگاه کتاب تهران برقرار است.

کد تخفیف: book

میزان تخفیف: ۱۵%

 

 

Tags: ,
Share: 0