این سه شنبه آثار نویسنده‌ی بزرگ علی محمد افغانی در طرح تخفیف قابل تهیه است

این سه شنبه آثار نویسنده‌ی بزرگ علی محمد افغانی در طرح تخفیف قابل تهیه است

مشدی قبل از سبزی فروشی، چندین شاگرد داشت و با اسب آب به در خانه ها و دکان ها می برد و می فروخت. سال ها پیش گل عنبر در سن سیزده سالگی در زلزله بویین زهرا پدر، مادر و دو برادرش را از دست داده و تنها خودش زنده مانده بود. کسی که او را از زیر آوار بیرون کشید و نجات داد...
این سه شنبه آثار نویسنده‌ی بزرگ علی محمد افغانی در طرح تخفیف قابل تهیه است

این سه شنبه آثار نویسنده‌ی بزرگ علی محمد افغانی در طرح تخفیف قابل تهیه است

رضوان راوی و قهرمان رمان، مردی است پنجاه ساله که با همسرش یاسمن و فرزند دو ساله‌اش سهراب در تیرون از توابع اصفهان در خانه نیمه کاره‌ای که به دست خود بنا کرده در همسایگی برادرش جعفر زندگی می‌کند. یاسمن قالی باف ماهری است که از کودکی به این حرفه اشتغال داشته و اکنون نیز...
این سه شنبه آثار نویسنده‌ی بزرگ علی محمد افغانی در طرح تخفیف قابل تهیه است

این سه شنبه آثار نویسنده‌ی بزرگ علی محمد افغانی در طرح تخفیف قابل تهیه است

آقای فرزاد به فکر فرو رفت. این حدس که دختر جوان احتمالا براى او نامه‌اى نوشته و لاى صفحات دفتر نهاده است یک لحظه سر تا پاى وجودش را لرزاند. آن را گشود. از ابتدا تا به انتها، پشت و روى همه صفحات، با خودکار آبى از نوشته‌هائى که به خط خود او بود پر بود. دیگر جاى شک و...
این سه شنبه آثار نویسنده‌ی بزرگ علی محمد افغانی در طرح تخفیف قابل تهیه است

این سه شنبه آثار نویسنده‌ی بزرگ علی محمد افغانی در طرح تخفیف قابل تهیه است

پسری 19ساله به نام بهرام به دیدن پدرش میرود که به دستور بدیع الملک خان روستا در حال ساخت سدی بر روی رودخانه ی قره سو است پدر بهرام مردی است شریف، معتقد و آبرودار .بهرام دلبسته ی دختر بدیع الملک است ،دختری که تنها یکبار در شانزده سالگی دیده است و از این دختر –...
این سه شنبه آثار نویسنده‌ی بزرگ علی محمد افغانی در طرح تخفیف قابل تهیه است

این سه شنبه آثار نویسنده‌ی بزرگ علی محمد افغانی در طرح تخفیف قابل تهیه است

هما به عقد سیدمیران درمی‌آید و هووی رسمی آهوخانم می‌شود. آهوخانم صبورانه از کانون خانوادگی‌اش دفاع می‌کند و هما با حوصله به راندن او از صحنه مشغول می‌شود. اما دفاع یأس‌آمیز آهوخانم –توسل به همسایگان و دوستان، دعا ونذر و جادو- نتیجه‌ای نمی‌دهد و او روز به روز بیشتر...
سه شنبه این هفته با کتابهای نویسنده مشهور ایرانی بزرگ علوی

سه شنبه این هفته با کتابهای نویسنده مشهور ایرانی بزرگ علوی

موسسه انتشارات نگاه در نظر دارد هر سه شنبه آثار یکی از مولفان نشر را با تخفیف ۲۱% به مخاطبان همیشه همراه خود عرضه کند . این سه شنبه آثار نویسنده‌ی ارجمند  بزرگ علوی در این طرح تخفیف قابل تهیه است لینک خرید کتاب موریانه :...
سه شنبه این هفته با کتابهای نویسنده مشهور ایرانی بزرگ علوی

سه شنبه این هفته با کتابهای نویسنده مشهور ایرانی بزرگ علوی

موسسه انتشارات نگاه در نظر دارد هر سه شنبه آثار یکی از مولفان نشر را با تخفیف ۲۱% به مخاطبان همیشه همراه خود عرضه کند . این سه شنبه آثار نویسنده‌ی ارجمند  بزرگ علوی در این طرح تخفیف قابل تهیه است لینک خرید کتاب گذشت زمانه :...
سه شنبه این هفته با کتابهای نویسنده مشهور ایرانی بزرگ علوی

سه شنبه این هفته با کتابهای نویسنده مشهور ایرانی بزرگ علوی

موسسه انتشارات نگاه در نظر دارد هر سه شنبه آثار یکی از مولفان نشر را با تخفیف ۲۱% به مخاطبان همیشه همراه خود عرضه کند . این سه شنبه آثار نویسنده‌ی ارجمند  بزرگ علوی در این طرح تخفیف قابل تهیه است لینک خرید کتاب میرزا: میرزا لینک خرید کتاب ورق پاره های زندان :...

Pin It on Pinterest

Share This